Kontakt

Stuk i Puk - Dziecięce Instrumenty Muzyczne

ul. Lubczykowa 33, 61-680 Poznań

tel./fax 61 8243157

kom. 602 651 913 Małgorzata Wojciechowska-Paszczak
kom. 604 575 730 Sławomir Paszczak

e-mail: instrumenty@stukipuk.pl

Wersje językowe